Završeni projekti

Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi

Svrha projekta je unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama u skladu sa nedavno usvojenim Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, kao i podrška uspostavljanju sistema...

Pročitaj više

EnPC-INTRANS – Jačanje kapaciteta za ugovaranje energetskih usluga na evropskim tržištima u tranziciji

Ugovor o donaciji  EU (Horizon 2020) broj 4649 639 Trajanje projekta: 01.03.2015-28.02.2017. Opšti cilj EnPC-INTRANS projekta je povećanje korišćenja energetski efikasnih tehnologija u javnim zgradama i sekt...

Pročitaj više

LADDER - Lokalne vlasti kao pokretači obrazovanja i podizanja svesti građana u oblasti politika razvoja

Stalna konferencija gradova i opština je partner na trogodišnjem projektu LADDER  u kojem učestvuje još 26 partnera i 20 pridruženih članova iz čak 18 država Evropske unije i 17 država koje nisu članice EU. Li...

Pročitaj više

Institucionalna podrška SKGO - druga faza

Posle uspešno sprovedene prve faze projekta ‘'Institucionalna podrška SKGO'', saradnja sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) nastavljena je pružanjem podrške Stalnoj konferenciji gradova i opština kroz drugu fazu ovog projekta...

Pročitaj više

Unapređenje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama

  Program „Unapređenje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama" sprovodi se u u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i finansijsku podršku Vlade Švedske. Pored Stalne konferencija...

Pročitaj više

Program za lidere u oblasti bezbednosti i vladavine prava

Aktivnosti projekta "Program za lidere u oblasti bezbednosti i vladavine prava", koji realizuje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Holandskom asocijacijom lokalnih vlasti (VNG) usmerene su na jačanje kapac...

Pročitaj više
>