Završeni projekti

LADDER - Lokalne vlasti kao pokretači obrazovanja i podizanja svesti građana u oblasti politika razvoja

Stalna konferencija gradova i opština je partner na trogodišnjem projektu LADDER  u kojem učestvuje još 26 partnera i 20 pridruženih članova iz čak 18 država Evropske unije i 17 država koje nisu članice EU. Li...

Pročitaj više

Institucionalna podrška SKGO - druga faza

Posle uspešno sprovedene prve faze projekta ‘'Institucionalna podrška SKGO'', saradnja sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) nastavljena je pružanjem podrške Stalnoj konferenciji gradova i opština kroz drugu fazu ovog projekta...

Pročitaj više

Unapređenje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama

  Program „Unapređenje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama" sprovodi se u u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i finansijsku podršku Vlade Švedske. Pored Stalne konferencija...

Pročitaj više

Program za lidere u oblasti bezbednosti i vladavine prava

Aktivnosti projekta "Program za lidere u oblasti bezbednosti i vladavine prava", koji realizuje Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Holandskom asocijacijom lokalnih vlasti (VNG) usmerene su na jačanje kapac...

Pročitaj više

„Strateški planiramo - dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“

Opšti cilj projekta je doprinos efikasnijem i transparentnijem strateškom planiranju lokalnog razvoja u Srbiji, kroz širu participaciju i efektivnije uključivanje lokalnih organizacija civilnog društva (OCD), g...

Pročitaj više

Program EU EXCHANGE 4

U Exchange 4 je dvogodišnji program koji finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije. Opšt...

Pročitaj više
>