Projekti

Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma

Program IPA 2016 "EU podrška inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma" finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Program ima za cilj unapređenje i osnaživanje lokalnih zajednica za uključivanje Roma. Opšti cilj Programa je podrška tekućem procesu poboljšanja socio-ekonomskog položaja romske populacije u lokalnim zajednicama i sprovođenje prioritetnih strateških mera u Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016. do 2025. godine.

Budžet: 4.200.000 evra/ Finansiranje: EU IPA 2016/ Sprovodi: Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

O Programu

Programom upravlja Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, Operacije I - Razvoj ljudskih resursa, Socijalna inkluzija i manjine, dok je korisnik Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Stalna konferencija gradova i opština je implementacioni partner i korisnik direktnog granta za sprovođenje akcije na osnovu ugovora o dodeli grantova - Direktni grant SKGO - "Podrška EU za inkluziju Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za uključivanje Roma".

Kako bi se postigli održivi rezultati, Programski tim blisko sarađuje sa odgovarajućim resornim ministarstvima, lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama i romskim civilnim društvom, u cilju ostvarivanja uspešne saradnje na lokalnom nivou.

Program se sastoji od tri komponente:

KOMPONENTA 1: Uspostavljanje/unapređenje lokalnih strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama

Cilj komponente 1 je da pruži sveobuhvatnu podršku JLS u unapređenju/razvoju LAP za inkluziju Roma, uspostavljanju i funkcionisanju multisektorskog radnog tela i mobilnih timova za inkluziju Roma. Pored toga, u okviru ove komponente biće pružene obuke, razmena najboljih praksi i savetodavna podrška svim lokalnim samoupravama sa romskom populacijom.

KOMPONENTA 2: Podrška implementaciji lokalnih mera za inkluziju Roma (grant šema)

Cilj komponente 2 je pružanje finansijske podrške na lokalnom nivou kroz grant šemu u cilju rešavanja prioritetnih pitanja na lokalnom nivou, identifikovanih u skladu sa politikama inkluzije Roma, LAP i/ili drugim lokalnim, strateškim/akcionim planskim dokumentima koji osiguravaju delotvorno sprovođenje grant šeme.

KOMPONENTA 3: Podrška u legalizaciji stambenih jedinica, izradi urbanističkih planova i tehničke dokumentacije za podstandardna romska naselja

Cilj komponente 3  je da pruži dalju podršku lokalnim samoupravama u oblastima prostorne regulacije neformalnih naselja i poboljšanju uslova života romske zajednice. Predviđene aktivnosti u okviru ove komponente pokrenuće  izradu urbanističkih planova, projektno-tehničke dokumentacije kao i implementaciju regulatornog okvira za održivo stanovanje romskih zajednica u odabranim opštinama.

Kontakt: Makedonska 22, 6. sprat, 11000 Beograd, Srbija, Tel: +381 11 3223 446, Faks: +381 11 3221 215, e-pošta: secretariat@skgo.org