Evropska nedelja lokalne demokratije


Šta je Evropska nedelja lokalne demokratije?

„Evropska nedelja lokalne demokratije“ (ENLD) je godišnji evropski događaj, u okviru koga lokalne vlasti iz svih 47 država članica Saveta Evrope (i šire) organizuju javne događaje kako bi se sastali sa svojim građanima i angažovali ih u rešavanju aktuelnih pitanja. Cilj je promovisanje i podsticanje demokratske participacije (posebno na lokalnom nivou), podizanje svesti građana o načinu rada lokalnih vlasti, kao i informisanje o mogućnostima učešća u lokalnim procesima donošenja odluka.

Aktivnosti se mogu organizovati tokom čitave godine, sa naglaskom na glavni događaj koji bi bio održan oko 15. oktobra, u cilju obeležavanja godišnjice Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, koja je tog dana otvorena za potpisivanje 1985. godine.

Putem svoje onlajn platforme, koju ažuriraju vlasti koje učestvuju u njenom radu, ENLD funkcioniše i kao mreža lokalnih i regionalnih vlasti i njihovih asocijacija putem koje medjusobno dele ideje, inspriracije i iskustva na temu organizacije događaja i aktivnosti kojima se osnažuje građanska participacija.

ENLD omogućava veliki izbor pristupa prilikom organizacije aktivnosti kojima se mogu razvijati različite dimenzije gradjanske participacije. Primeri događaja koji se organizuju u okviru ENLD mogu se naći u odeljku „tematske ideje“ ili pretraživanjem događaja po državama učesnicama, na posebnoj onlajn platformi.

Ko može učestvovati u ENLD?

ENLD je namenjen lokalnim i regionalnim vlastima (lokalne zajednice, gradovi, opštine, pokrajine, regioni i asocijacije lokalnih i regionalnih vlasti). Građani i NVO sektor su glavni korisnici aktivnosti ENLD i njegovi glavni akteri. Takodje, mladi mogu imati suštinsku ulogu u širenju poruka ENLD, kao i Saveti mladih i dece, koji se snažno podstiču da učestvuju u ovoj manifestaciji.

Gradovi i opštine mogu učestvovati u ENLD na različite načine:

  • Registracijom svog učešća u svojstvu partnera u aktuelnom izdanju ENLD, organizacijom sopstvenih inicijativa u koje su uključeni građani i drugi lokalni partneri, sa fokusom na aktivnosti koje se odnose na njihove nadležnosti (kulturne, obrazovne, socijalne i zdravstvene usluge, itd.).
  • Saradnjom s drugim lokalnim vlastima koje učestvuju u ENLD, podržavajući njihove inicijative isticanjem njihovog logotipa i putem finansijske ili "in-kind" podrške („u naturi“ - štampanje lifleta i postera ENLD, obezbedjivanje opreme).
  • Širenje informacija medju lokalnim vlastima u regionu/okrugu u cilju podizanja svesti o ENLD i ulozi Kongresa u promociji lokalne demokratije.

Za više informacija posetite sledeći link: Kako učestvovati u ENLD?

Vebsajt ENLD:   http://www.congress-eldw.eu/en/

Promotivni video ENLD: https://www.youtube.com/watch?v=K-Quf6jeI1s 


Ko je odgovoran za ovaj događaj?

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti, kao politička skupština sastavljena od 648 izabranih zvaničnika lokalnih i regionalnih vlasti 47 država članica Saveta Evrope, odgovoran je za koordinaciju ENLD širom Evrope.


Prethodne ENLD i primeri aktivnosti

Na sledećem linku možete naći sažete opise svih ENLD, u periodu od 2010. do 2022. godine – glavne teme i njihov kratak opis, broj učesnika, primere organizovanih aktivnosti (sa naglaskom na nekoliko najupečatljivijih primera), itd.


ENLD 2023

Lokalne i regionalne vlasti 46 država članica Saveta Evrope pozvane su da se registruju na veb stranici kako bi učestvovale u izdanju ELDV-a za 2023. godinu, panevropskoj inicijativi koja ima za cilj da podstakne lokalnu demokratiju i učešće građana, koju koordinira Kongresu od 2007.

Biro Kongresa je 20. marta 2023. godine odobrio temu ELDV-a za 2023-2024. godine Lokalne zajednice: stavlјanje demokratske otpornosti u prvi plan“. 

Tema ENLD za 2023-2024. fokusira se na lokalnu akciju za izgradnju demokratske otpornosti društava i povećanje zaštite građana i rad na postizanju SDG 11 (Održivi gradovi i zajednice)  na načine na koje bi teritorijalne vlasti mogle da ga integrišu u svoje planove rada.


Registracija

Da biste se registrovali, potrebno je da napravite svoj profil na ENLD onlajn platformi i navedete aktivnosti koje planirate da organizujete. Opštine koje su već učestvovale u ENLD prethodnih godina mogu se registrovati tako što će se prijaviti na svoj lični nalog i slediti data uputstva.


Registracija se vrši online na vebsajtu ENLD.


Korisni linkovi:

Informacija o manifestaciji ENLD - 2023-2024.

ENLD teme za 2023-2024.

Informativni seminar ENLD - 26.9.2023.

Informativni vebinar - SNIMAK - 14.9.2022.

Informativni seminar 2022.

ENLD teme za 2021-2022.

Tematske ideje (opšte)

Brošura

Logoi, posteri

ENLD - INFOSEMINAR - MATERIJALI

APLIKACIJA ZA STATUS PARTNERA ENLD

Takođe, ne zaboravite da pratite Evropsku nedelju lokalne demokratije na društvenim mrežama: