Biblioteka

Priručnik za sprovođenje lokalnih izbora

Preuzmi

Priručnik za komunalnu inspekciju jedinica lokalne samouprave

Preuzmi

Planiranje ciklusa stručnog usavršavanja za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za izradu propisa lokalne samouprave

Preuzmi

Indeks dobre uprave na lokalnom nivou

Preuzmi

Izveštaj o radu SKGO za 2019. godinu

Preuzmi

Priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku

Preuzmi

Vodič za transparentno finansiranje udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz budžetskih sredstava lokalnih samouprava

Preuzmi