Biblioteka

Brošura Moguće je... projekat Škole za bolji kvalitet vazduha

Preuzmi

Priručnik o realizaciji godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

Preuzmi

Priručnik za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta

Preuzmi

Priručnik za javne nabavke namenjen naručiocima u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Vodič za primenu etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi

Priručnik za privlačenje i realizaciju investicija na lokalnom nivou

Preuzmi

Banjski turizam u Srbiji - Vodič za lokalne vlasti

Preuzmi

Vodič za pripremu i sprovođenje programa stručnog usavršavanja za zaposlene u JLS

Preuzmi