Ekonomski razvoj

LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Lokalni ekonomski razvoj predstavlja izvornu nadležnost LS uspostavljenu Zakonom o lokalnoj samoupravi iz 2007. godine. Zakon o ulaganjima iz 2015. godine je dodatno konkretizovao nadležnost LER-a u oblasti privlačenja investicija i podrške domaćim i stranim ulagačima u procesu ulaganja, a ovim Zakonom jedinica za LER je prepoznata kao subjekt ulaganja, pored Ministarstva privrede, Razvojne agencije Srbije, Saveta za ekonomski razvoj i autonomna pokrajine. Poslovi lokalne samouprave u cilju podsticanja konkurentnosti su zapravo i suština nadležnosti LS u oblasti LER-a: formiranje jedinice za LER i podršku ulaganjima, jačanje analitičkih veština zaposlenih u LER-u, komunikacija sa privredom, pojednostavljivanje lokalnih procedura za realizaciju ulaganja, uravnoteženje lokalnog tržišta rada, razvoj komunalne i lokalne poslovne infrastrukture, realizacija podsticaja.

U oblasti ekonomskog razvoja, SKGO se zalaže da svi zakoni i podzakonski akti koji se odnose na lokalni nivo budu koncipirani tako da omogućavaju razvoj lokalne ekonomije i doprinose unapređenje poslovne klime. Kako bi olakšala jedinicama za LER i podršku ulaganjima implementaciju Zakona o ulaganjima, SKGO je izradila modele lokalnih akata koji se odnose na bliže određivanje rada projektnog tima i investicionog programa. SKGO podržava sve gradove i opštine u unapređenju njihovih kapaciteta u oblasti LER-a tako što organizuje različite tematske radionice, obuke, okrugle stolove, konferencije i sastanke Mreža.

Za SKGO će prioritet biti podrška JLS u unapređenju upravljanja LER-om i jačanje njihovih kapaciteta u oblasti planiranja i realizacije lokalne politike razvoja. U tom smislu jedna od važnijih aktivnosti biće podrška LS za izradu Programa LER-a, čiji je glavni cilj doprinos ekonomskom razvoju grada/opštine i stvaranju povoljnog poslovnog okruženja kroz mere privlačenja investitora i podsticanje konkurentnosti. SKGO će nastaviti da pruža i direktnu tehničku podršku jednom delu JLS u oblasti unapređenja poslovne klime i stvaranja boljih uslova za saradnju javnog i privatnog sektora, prvenstveno kroz poslovne savete i javno-privatna partnerstva, kao i u procesu analize konkurentnog sektora (analiza lanca vrednosti) s ciljem izrade i sprovođenja lokalne politike razvoja, kao i u razvijanju strategije brendiranja JLS.

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

Oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja su u najvećem obimu regulisani Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Ovim aktima su definisani okviri poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, kao i mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja jedinica lokalnih samouprava. Lokalne samouprave mogu izraditi lokalne programe podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju,  a izborom mera i investicija koje će finansirati pokušavaju da reše probleme svojih ruralnih područja. JLS izrađuju ove programe u visokom procentu – 87%.

Jedinice lokalne samouprave imaju značajnu ulogu u oblasti poljoprivrede, koja se prvenstveno ogleda kroz izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i njegovu realizaciju, odnosno davanje u zakup poljoprivrednog zemljšta u državnoj svojini.

Zakoni i podzakonski akti, naročito u oblasti ruralnog razvoja, često se menjaju i SKGO nastoji da, kroz organizaciju različitih događaja, pruži adekvatne i relevantne informacije lokalnim samoupravama. Naročito od kada je otvoren i pretpristupni program za ruralni razvoj – IPARD. Lokalne samouprave su prepoznate kao jedan od važnih partnera Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u procesu pružanja podrške i obezbeđivanju svih relevantnih informacija potencijalnim korisnicima IPARD 2 podrške. Posebno je značajno to što IPARD donosi i neophodno razgraničenje mera koje će, kroz lokalne programe podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, biti finansirane jer je jedan od osnovnih uslova za korišćenje sredstava IPARD programa  uspostavljanje komplementarnog sistema podrške kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, u kome nema dvostrukog finansiranja iz javnih fondova za istu vrstu investicije.

SKGO će u kontinuitetu pružati podršku JLS u oblasti izrade i primene godišnjih programa za poljoprivredno zemljište, kao i u optimalnom izboru mera podrške kroz lokalne programe za poljoprivredu i ruralni razvoj, ali i u sprovođenju strateških smernica za izradu lokalnih strategija ruralnog razvoja kroz sastanke Mreže, putem radionica I konsultativnih sastanaka.