Vesti

Otvoren Klub za zapošljavanje Roma u gradskoj opštini Crveni Krst

Kako bi pripadnicima romske zajednice koji žive na teritoriji gradske opštine Cr...

Pročitaj više

Sastanak Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj

Sastanak Mreže SKGO za poljoprivredu i ruralni razvoj održan je 12. februara 202...

Pročitaj više

Pripremljeni modeli akata o komunalnoj miliciji

Usvajanjem Zakona o komunalnoj miliciji („Službeni glasnik RS“, br. 49/2019), pr...

Pročitaj više

Priprema INTERREG IPA CBC programa Mađarska - Srbija

Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa CESCI-jem (Central European S...

Pročitaj više

Serija regionalnih obuka "Javne nabavke u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 27. februara do 10. ap...

Pročitaj više

Izrada Slike zdravlja gradova i opština u Vojvodini – podrška SKGO lok...

Kakav je zdravstveni profil vašeg grada/opštine? Zdravstveni profil, ili slika z...

Pročitaj više