Biblioteka

Rodna ravnopravnost kroz SKGO akciju

Preuzmi

Mehanizmi za postizanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Preuzmi

Putevi ostvarivanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti

Preuzmi

EVROPSKA POVELJA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI NA LOKALNOM NIVOU

Preuzmi

Priručnik za finansiranje programa u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Sport u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Agenda 21 za kulturu

Preuzmi

Analiza dosadašnjih izveštaja Državne revizorske institucije u vezi sa radom jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije

Preuzmi