Biblioteka

Analiza učinka i kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u primeni principa dobrog upravljanja - Izvod iz analize

Preuzmi

Bilten projekta Jačanje mreže Radnih tela za praćenje primene Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi

Brošura Projekta `Podrška jačanju građanskog učešća na lokalnom nivou`

Preuzmi

Brošura Građansko učešće na lokalnom nivou

Preuzmi

Interno rukovođenje, proces promena (srpski)

Preuzmi

Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru grant šeme programa Exchange 5

Preuzmi

Sport u jedinicama lokalne samouprave - priručnik za finansiranje programa i razvoj sporta

Preuzmi

Sport u jedinicama lokalne samouprave - implementacija programa razvoja sporta

Preuzmi